หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร คณะวิทยาการจัดการ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 9
ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร คณะวิทยาการจัดการ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 9

admin hrm
2018-12-04 11:40:15


      วันที่ 4 ธันวาคม 2561   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประทีป วจีทองรัตนา  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วย  รองคณบดี  คณาจารย์  และบุคลากร  ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9)  ณ สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา