หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์

นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ สวนสุนันทา คว้ารองชนะเลิศ Missteen Universe 2018
     นางสาวนาตาลี คาซิมพู (น้องนา) นักศึกษาชั้นปีที่ 4 แขนงวิชาการโฆษณาและสื่อสารการต ...
2018-12-12 13:38:55
ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร คณะวิทยาการจัดการ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 9
      วันที่ 4 ธันวาคม 2561   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประทีป วจีทองรัตนา  คณ ...
2018-12-04 11:40:15
เปิดสอนหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดสอนหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบ ...
2018-12-03 13:02:21
“ฟลุค จิระ” เผยแนวคิดพิชิตความสำเร็จ ในงานสัมมนา Change Your Mind
      แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหา ...
2018-11-26 09:04:38
โครงการจิตอาสาคณะวิทยาการจัดการทำความดีด้วยหัวใจ
วันที่  7 พฤศจิกายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป วจีทองรัตนา คณบดีคณะวิทยาการจัดการ   ...
2018-11-12 12:07:52
ข่าวย้อนหลัง