หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > อาจารย์ วจก. ให้สัมภาษณ์รายการข่าวเที่ยง 25 ช่อง GMM เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19
อาจารย์ วจก. ให้สัมภาษณ์รายการข่าวเที่ยง 25 ช่อง GMM เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19

admin hrm
2020-09-10 14:32:53

อาจารย์ วจก. ให้สัมภาษณ์รายการข่าวเที่ยง 25 ช่อง GMM เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19

 admin hrm

 2020-06-15 10:19:16

 

   เมื่อเร็วๆนี้ อาจารย์ณรงค์ อนุรักษ์ อาจารย์ประจำแขนงวิชาวารสารศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้สัมภาษณ์รายการข่าวเที่ยง 25 ทางช่อง GMM ประเด็น “ดิจิทัลไทย ทางออกสู้ภัย COVID-19” เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ดำเนินการสัมภาษณ์โดยทีมงานสกู๊ป “จุ๋มลุยเอง” ณ ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถติดตามได้ทาง https://youtu.be/GBdZmNaUHtc